Voorwaarts

Is een kleinschalige instelling die zich focust op het begeleiden richting een hoopvolle toekomst. Voorwaarts is ontstaan vanuit ervaring en passie voor zorg. Voorwaarts wordt geleidt door Quiren Willemsen, ervaringsdeskundige binnen de jeugdzorg en in het bezit van verschillende diploma’s binnen dit vakgebied. Voorwaarts staat voor net dat stapje meer en dat mag je ook verwachten van ons. De klant en zijn unieke situatie staat bij ons centraal.

Alles is mogelijk, zolang jij er maar in gelooft!

OVER VOORWAARTS

Voorwaarts begeleiding

Het zorgaanbod van Voorwaarts is toegespitst op kinderen, jongeren en volwassenen. Binnen deze doelgroep biedt ons aanbod een brede toepasbaarheid voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende achtergronden en gedragsproblematieken binnen de provincie Groningen. Aan de hand van een persoonlijk gesprek kan er gekeken worden of wij iets voor jou kunnen betekenen.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van  de cliënt stellen wij een passend plan op. Werken naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn 1 van de speerpunten van de geboden begeleiding. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoeften en wensen van de cliënt en de begeleiding wordt hierop afgestemd.  Cliënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk eerst zelf na te denken.

Bij Voorwaarts gaan we gericht aan het werk met de gestelde hulpvraag. Het zorgtraject dat wij bieden wordt passend gemaakt voor het individu en diens unieke situatie en verleden. Onze unieke begeleiding hierin met honden is optioneel. Bij Voorwaarts gaan we vervolgens uit van wat de cliënt wel wil en wel kan. Groeien vanuit vermogen.

Bij Voorwaarts kunt u ervan uit gaan dat wij al het mogelijke doen om  zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht dit om een bepaalde reden toch niet gaan zoals u, of wij dat wensen dan bieden wij u begeleiding in het zoeken naar een gepast alternatief. U staat er nooit alleen voor.

Wij richten ons op:

Persoonlijke begeleiding

Logeerweekenden

Mens-hond interactie

Crisis opvang

Bij Voorwaarts kunt u ervan uit gaan dat wij al het mogelijke doen om u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht dit om een bepaalde reden toch niet gaan zoals u, uw kind of wij dat wensen dan bieden wij u en uw kind begeleiding in het zoeken naar een gepast alternatief. U staat er nooit alleen voor.

Voor wie?

Voorwaarts is een organisatie die begeleiding en ondersteuning biedt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 24 jaar met o.a:

Gedragsproblemen

Verstandelijke beperkingen

Autisme spectrum-stoornissen

ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS en aanverwante stoornissen.

Niet-aangeboren hersenletsel.

Verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Een kind, jongere of jong volwassene kan minder snel denken dan een persoon met een normale begaafdheid. Maar, dit maakt je niet minder belangrijk. Vaak kunnen kinderen, jongeren en jong volwassenen met een ontwikkelingsstoornis zich minder makkelijk aanpassen aan hun omgeving. Vaak vind je dit terug in het communiceren, de sociale vaardigheden en in de zelfredzaamheid.

Bij Voorwaarts gaan wij op een positieve manier aan de slag met de minder sterke punten die deze ontwikkelingsstoornis met zich mee brengt. Wij stellen haalbare doelen af op de persoonlijke situatie van cliënt. Daarmee zal de cliënt meerdere succesmomenten ervaren wat bijdraagt aan de zelfzekerheid van de cliënt. Dit uitgangspunt maakt meer mogelijk dan onmogelijk en leidt tot betere eindresultaten.

Gedragsproblemen

Er bestaan meerdere soorten gedragsproblematiek. Ook worden vaak problemen in het gedrag ervaren die nog niet het zogenoemde “naamplaatje” hebben. Voorwaarts gaat aan de hand van 1 of meerdere gesprekken dieper in op de problemen en stelt samen met de cliënt een plan op, dit bevorderd de betrokkenheid en de weg naar een succesvolle afronding. Natuurlijk komt het voor dat bepaalde problematiek buiten ons vakgebied ligt, hiervoor wordt in goed overleg gezocht naar externe probleem specifieke, gespecialiseerde hulpverlening. Het resultaat en daarmee de klant staat centraal in deze.

Autisme Spectrum Stoornissen

ASS is een verzamelnaam voor alle vormen van autisme. Denken op een andere manier hoort bij ASS, dit heeft uitwerking op de omgang met de omgeving, hoe anderen denken en hoe zij worden ingeschat. Bij Voorwaarts besteden wij aandacht aan deze unieke persoonlijkheid en focussen ons op de sterke kanten van deze zogenoemde stoornis. We zetten hierbij in op de beste manier om hiermee om te gaan en een gelukkig welbevinden te stimuleren. Wij maken de cliënt bewust van zijn kunnen, de focus ligt op wat mogelijk is en niet wat onmogelijk is. Door het stellen van haalbare doelen is de uiteindelijke beleving en ervaring van succesmomenten het grootst wat sterk bijdraagt aan de positieve ontwikkeling en het welbevinden van de cliënt. Iedereen mag er zijn.

Begeleidingsintensiteit

Tijdens de 24uurs zorg is er 24 uur per dag een begeleider ter plaatse in het bezxit van de nodige diploma’s en ervaring. U mag de beste zorg verwachten.

Tijdens de logeerweekenden bij Voorwaarts zijn er ten alle tijden minimaal twee vaste begeleiders aanwezig, zowel overdag als ’s nachts.

De locatie

Voorwaarts werk vanuit haar eigen locatie in Oostwold (gem. Oldambt). Dit is een ruim opgezette locatie en het vaste adres voor de logeerweekenden en 24uurs zorg. Deze locatie beschikt over 5 ruime slaapkamers en 1 kamer voor eventuele crisisopvang. Tevens beschikt deze locatie over een ruime keuken waar gezamenlijk gegeten wordt en over een knusse woonkamer om te kunnen ontspannen, op de verdieping waar de slaapkamers zich bevinden, bevindt zich ook de badkamer met toilet en nog een aparte toilet.

Ook beschikken wij over een ruime volledig gerenoveerde tuin voorzien van alle gemakken.

BEKIJK ONZE OPVANGLOCATIE

LOGEERWEEKENDEN

Voorwaarts focust zich in de weekenden op het bieden van een leerzaam, prettig en veilig logeeradres onder begeleiding van ervaren persoonlijk begeleiders. Een prettig en veilig gevoel creëren we door het bieden van een huiselijke sfeer, gezonde structuur, helderheid en duidelijkheid en begeleiders met passie voor het vakgebied en een flinke dosis gezelligheid.

Drie weekenden in de maand worden er logeerweekenden aangeboden voor kinderen met verschillende gedragsproblemen en of kinderen met een verstandelijke beperking tot een maximaal aantal van 4 kinderen per weekend. In onze ruime opgezette locatie zal uw kind met maximaal 1 ander persoon verblijven op de slaapkamer. In sommige gevallen komt het voor dat uw kind om een bepaalde reden niet met andere kinderen op de slaapkamer kan verblijven. Wij houden voor elk weekend rekening met dit soort situaties en er is dan ook altijd 1 kamer beschikbaar hiervoor.

Onder professionele begeleiding worden er in de weekenden leuke leerzame activiteiten aangeboden die aansluiten op onze visie, dit zowel op de locatie als buiten de locatie. Bij goed weer geeft Voorwaarts ten alle tijden de voorkeur aan activiteiten buiten in de natuur.

Mens- hond interactie.

Het uitgangspunt van Voorwaarts op het gebied van begeleiding met honden is dat er van het contact tussen mens en hond een vormende en therapeutische werking uitgaat. Een hond is met zijn zintuiglijke waarneming in staat om menselijke emoties aan te voelen en die met zijn voorkomen en gedragingen op ons te projecteren.

Waarom begeleiding met honden?

Een hond oordeelt niet en is altijd gericht op het positieve, een hond is instaat onvoorwaardelijke liefde af te geven, iets waar veel mensen behoefte aan hebben.

Een hond luistert naar je zonder dat je hoeft te praten. Daar waar de omgang met mensen even wat stroever loop neemt de hond het over. Onze honden zijn er voor jou!

De manier waarop honden op ons reageren zegt iets over de hond, maar is ook sprekend voor wie wij zelf zijn en hoe wij overkomen. Zo houden honden ons als het ware een spiegel voor. Honden kunnen ons helpen om goed naar onszelf te kijken, hoe ga ik met anderen om? Begrijpen anderen mij? Onze honden kunnen een handje helpen bij jouw ontwikkeling. Samen met de begeleiders maken we een plan en gaan we aan de slag.

Mensen leren om te gaan met verantwoordelijkheden, grenzen,  emoties te uiten, tot rust te komen, te communiceren zonder woorden, het begrijpen van lichaamstaal, en het beheersen van emoties. Wij helpen jou en de hond hierbij!

Onze honden worden op vele manieren ingezet. Zo kan het zijn dat een hond kan helpen bij het socialiseren, helpen bij het reflecteren op onze gedragingen, maar ook bij het leren om te gaan met verantwoordelijkheden.  Samen met de hond kunnen wij helpen bij het beheersen van jouw emoties en het uiten hiervan en het ontdekken van jouw of andermans grenzen.

Bekijk wat we bieden

De toekomst begint nu

Geen mens heeft de intensie om een slecht of stressvol leven te leiden. Ieder mens is geboren met de aandrang om te ontwikkelen, om sterker en gelukkiger te worden. Voorwaarts helpt u deze kracht terug te vinden en samen met u de juiste, en de mooiste weg te bepalen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP