Voorwaarts logo

VOORWAARTS

Is een kleinschalige instelling die zich focust op het begeleiden richting een hoopvolle toekomst. Voorwaarts is ontstaan vanuit ervaring en passie voor zorg. Voorwaarts wordt geleidt door Quiren Willemsen personen, ervaringsdeskundige binnen de jeugdzorg en in het bezit van diploma’s binnen dit vakgebied. Voorwaarts streeft ernaar om de kennis up-to-date te houden, we volgen daarom naast onze werkzaamheden, cursussen/lezingen die aansluiten op ons vakgebied.

  • Persoonlijke begeleiding

  • Logeerweekenden

  • Crisisopvang

  • 24-uurs zorg

  • Mens- hond interactie

Voorwaarts begeleiding

Het zorgaanbod van Voorwaarts is toegespitst op kinderen, jongeren en volwassenen. Binnen deze doelgroep biedt ons aanbod een brede toepasbaarheid voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende achtergronden en gedragsproblematieken binnen de Noordelijke randgemeenten.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van  de cliënt maken wij een passend ontwikkelingsplan. Werken naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn 1 van de speerpunten van de geboden begeleiding. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de behoeften en wensen van de cliënt, hierop wordt de begeleiding wordt volledig afgestemd.  Cliënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk eerst zelf na te denken.

Bij Voorwaarts gaan we gericht aan het werk met de gestelde hulpvraag. Het zorgtraject dat wij bieden wordt passend gemaakt voor het individu, diens unieke situatie en verleden. Bij Voorwaarts gaan we uit van wat de cliënt wel wil en wel kan. Groeien vanuit vermogen.

Wij richten ons op

  • Persoonlijke begeleiding
  • Logeerweekenden
  • Crisis opvang
  • 24-uurs zorg
  • Mens-hond interactie (optioneel)

Bij voorwaarts kunt u ervan uit gaan dat wij al het mogelijke doen om u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht dit om een bepaalde reden toch niet gaan zoals u, uw kind of wij dat wensen dan bieden wij u en uw kind begeleiding in het zoeken naar een gepast alternatief. U staat er nooit alleen voor.

Begeleidingsintensiteit

Tijdens de logeerweekenden bij Voorwaarts zijn er ten alle tijden minimaal twee vaste begeleiders aanwezig, zowel overdag als ’s nachts. Bij 24-uurs zorg is er ten alle tijden minimaal 1 begeleider aanwezig.

Locatie

Voorwaarts werkt vanuit haar eigen locatie in Oostwold (gem. Oldambt). Dit is een ruim opgezette locatie en het vaste adres voor de logeerweekenden. Deze locatie beschikt over 5 slaapkamers en 1 kamer voor eventuele crisisopvang. Tevens beschikt deze locatie over een ruime keuken waar gezamenlijk gegeten wordt en over een knusse woonkamer om te kunnen ontspannen, op de verdieping van de slaapkamers bevindt zich tevens de badkamer.

BEGIN VANDAAG MET VERANDERING

Waar het verleden je heeft gebracht is secundair. Wat je doet om de toekomst te maken is primair.